Monedes

Col·lecció de geocoins del Catalunya Team

Any 2009
Primera geocoin catalana.
Disseny : Heidelgun
Gestion
at per : Guanacos

Any 2010

Any 2011
Commemorem els 10 anys del primer caché a Catalunya
(i Península).

Any 2014
Projecte no realitzat

Any 2020
Commemorem els 20 anys de geocaching
Disseny: Oriol Planes
(equip -Ruby-)

Any 2020
Moneda Sant Jordi
Disseny: Oriol Planes
(equip -Ruby-)

Any 2021-2022
Moneda Pedraforca
Disseny: Oriol Planes
(equip -Ruby-)